Örebro Omsorg

Tillsammans för en trygg vardag

Hemtjänst efter dina önskemål

Vi på Örebro Omsorg ägnar oss åt att ge den bästa omsorgen till äldre och människor med funktions­nedsättning eller som har andra utmaningar. Vi tycker att det är bland det mest meningsfulla man kan jobba med. Därför drivs vi av en kompromisslös passion för att arbeta professionellt och nå resultat.

För den som behöver omsorg för att klara vardagen innebär det praktiska begränsningar, ibland även psykiska. Men alla, oavsett ålder, fysisk kapacitet eller psykiskt tillstånd, har rätt till ett bra liv.

0 +
Erfarenhet inom äldreomsorg
0
Antal medarbetare
0 +
Antal genomförda utbildningar
0
Antal år i branschen

Så här söker du hemtjänst

1. Kontakta din kommun

För att få till exempel hemtjänst behöver du ett biståndsbeslut från Örebro kommun. Ring och be att få tala med en biståndshandläggare inom området omsorg.

2. Träffa din handläggare

Träffa biståndshandläggaren i din hem- eller sjukhusmiljö och berätta om dina önskemål och behov. Du får hjälp att fylla i en ansökan som lämnas in för utredning.

3. Välj din omsorg

När du beviljats stöd är det dags att välja vem som ska sköta din omsorg. Du kan alltid framföra önskemål till kommunen om att anlita Örebro Omsorg.

PERSONAL

Örebro Omsorgs personal hjälper och säkerställer att vår äldre får den omsorg och hjälp de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i sina egna hem.

Vår personal kännetecknas av ett starkt engagemang för sitt arbete och för de människor de vårdar och stödjer.

Vår personals egenskaper inkluderar:

Empati och medkänsla:
De är empatiska och förstår de behov och önskemål som de personer de vårdar har. De behandlar dem med respekt och värdighet.

Professionalism:
De är kunniga och kompetenta inom sitt arbetsområde. De utför sina uppgifter med noggrannhet och ansvar.

Flexibilitet:
De är flexibla och anpassningsbara för att möta de varierande behoven hos de personer de vårdar. De kan hantera olika situationer och förändringar i rutiner eller vårdplaner.

Kommunikation:
De har goda kommunikationsfärdigheter för att kunna kommunicera effektivt med de personer de vårdar samt med deras familjer och andra vårdgivare.

Respekt och integritet:
De behandlar alla människor med respekt och värnar om deras integritet och självbestämmande.

Initiativförmåga:
De visar initiativ och tar ansvar för att identifiera behov och lösa problem som kan uppstå i vård- och stödsituationer.

Vår personal bidrar till att skapa en trygg och positiv miljö för de personer som får hjälp och stöd i sitt hem, vilket i sin tur kan förbättra deras livskvalitet och välbefinnande..

ORGANISATION

Ledning

Styrelse
 • Styrelseledamot:
 • Daniel Blanusa
 • Styrelsesuppleant:
 • Gustav Tornberg

Samordnare

Planerar insatser
 • Malin
 •  
 •  
 •  

Kvalitetssäkrare

Uppföljning och kvalitetssäkring
 • Namn:
 •  
 •  
 •  
6e8b3bd1-ee99-404a-914b-d6cedb60661c

Daniel Blanusa

Ägare

Örebro Omsorg ägs av Daniel Blanusa. Företaget startade 2015 i Örebro och är idag verksamma i Örebro. Örebro Omsorg har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva både Hemtjänst (SoL).

BLI KUND

Fyra steg till en enklare vardag

1.

Ansök om hemtjänst

För att göra en ansökan, skall du kontakta en biståndsbedömare i din kommun. Du hittar enklast numret på kommunens hemsida.
2.

Välj utförare

I Örebro kommun har du lagstadgad rätt att själv välja den utförare av hemtjänst som passar dig bäst.

3.

Meddela ditt val

Meddela din biståndsbedömare i Örebro kommun vilken utförare av hemtjänst som du önskar.
4.

Vi kontaktar dig

Om du har valt Örebro Omsorg tar vi kontakt med dig snarast. Du kan även kontakta oss vid funderingar eller frågor.
5.

Insatsen påbörjas

Tilsammans med dig kommer vi överens om när insatserna skall påbörjas. Du får även vara med och bestämma när och hur och av vem insatsen skall utföras.
6.

Uppföljning

I uppföljningen går kontaktpersonen och den enskilde igenom de olika delarna i genomförandeplanen för att se över om något har förändrats.

Örebro Omsorg

Olaigatan 2
703 61 Örebro

E-post:

info@orebrosomsorg.se
synpunkter@orebroomsorg.se

Kontoret

Telefon:
019-31 00 20
Kontorstid:
Måndag - Fredag
Kl.07.00 – 17.00