Välkommen till Örebro Omsorg

Vårt uppdrag är att utgå från vad varje individ behöver.

Här får kunden bestämma själv

Vi på Örebro Omsorg AB ägnar oss åt att ge den bästa omsorgen till äldre och människor med funktionsnedsättning eller som har andra utmaningar. 

Vi tycker att det är bland det mest meningsfulla man kan jobba med. Därför drivs vi av en kompromisslös passion för att arbeta professionellt och nå resultat.

För den som behöver omsorg för att klara vardagen innebär det praktiska begränsningar, ibland även psykiska. Men alla, oavsett ålder, fysisk kapacitet eller psykiskt tillstånd, har rätt till ett bra liv. 

Så står det till och med i lagen, som skriver om individens rätt till ett självständigt liv med goda levnadsvillkor, till att delta i samhällets gemenskap och till att leva som andra.

Örebro Omsorgs styrelse består av:

Styrelseledamot

Daniel Blanusa

Styrelsesuppleant
Gustav Tornberg 

Ägare
Liva Holding AB

Ekonomi
Senaste årsredovisningen

PERSONLIG HEMTJÄNST

Våra medarbetare älskar sitt arbete

I Örebro Omsorg hemtjänst erbjuder vi allt från omsorg och måltidsservice till städning samt tvätt. När du väljer  Örebro Omsorg som utförare i hemtjänsten bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. 

Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att omsorgen blir på det sätt du önskar.

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din kontaktman och kommer att vara den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktmannen är den medarbetare som du träffar oftast och har extra ansvar för dig vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktman går det självklart bra att byta

VÅRA TJÄNSTER

Omvårdnad i hemmet

Omvårdnad

Omvårdnad kallas de tjänster som hjälper dig att klara den dagliga livsföringen. Hjälp med personlig omvårdnad kan du få vid ett eller flera tillfällen under dygnet. Genom omvårdnaden kan du känna dig trygg i ditt eget hem.

Inköp

Vi utför tjänsten efter enligt inköpslista.

Städ

Städningen anpassas efter dina önskemål.

Tvätt

Tvätt anpassas efter dina önskemål.

Fönsterputs

Vi utför tjänsten enligt överenskommelse.

Är du intresserad?

VARFÖR VÄLJA OSS

Finns många skäl varför att välja Örebro Omsorg

Valfrihet att påverka din dag

Det handlar om att sätta människan i centrum och tillgodose den enskilda människans speciella behov.

En kontaktperson som hjälper dig

Hen samordnar din hemtjänst beroende på vad ni har kommit överens om.

Stor språkkompetens

Vi pratar inte mindre än 10 olika språk. Ger förutsättningar och faktorer att anordna den bästa hemtjänsten.

Trygghet, delaktighet och självständighet

Hos oss får du själv bestämma över din vardag och vara delaktiga i hur stödet och hjälpen ges.

PERSONAL

Sidan är under uppbyggnad mer info kommer inom kort!

Senior-woman-000061747702_Full

Malin Andersson

Samordnare / Planerare
Örebro

Vårt mål är att underlätta  och stötta dig i din vardag så att din tillvaro blir som du önskar. 

För oss är det viktigt att du alltid känner dig trygg och respekterad. Tillsammans med kontaktpersonen lägger du upp de dagliga rutinerna så att de utförs efter dina behov och önskemål.

Tel: 019- 31 00 20
info@orebroomsorg.se

ORGANISATION

Örebro Omsorg organisation består av följande personer

Hos oss kan du finna trygghet, värme och gemenskap.

På Örebro Omsorg har vi välutbildade och kompetenta chefer och engagerad personal, som ger de äldre förutsättningarna för en meningsfull vardag.

Daniel Blanusa

Ägare och styrelseledamot

Gustav Tornberg

Suppleant

Hannah Englund

Verksamhetschef

Malin Andersson

Samordnare

Malin Andersson

Samordnare

BLI KUND HOS ÖREBRO OMSORG

Så här gör du om du vill välja oss som utförare

1.

Kontakt

Bor du i Örebro kommun?
Information om när vi kommer att bli valbara kommer att uppdateras löpande.

2.

Välj utförare

Välj den hemtjänst som passar dig bäst. Kontakta gärna oss för mer information om hemtjänst på din ort.

3.

Örebro Omsorg

Meddela din biståndsbedömare att du önskar att Örebro Omsorg blir din utförare av hemtjänst

4.

Insatsen påbörjas

Tillsammans med dig kommer vi överens om när insatserna skall påbörjas. Du får även vara med och bestämma när och hur och av vem insatsen skall utföras.

5.

Uppföljning

I uppföljningen går kontaktpersonen och den enskilde igenom de olika delarna i genomförandeplanen för att se över om något har förändrats.

6.

Avstämning

Örebro Omsorg har en ständig kontakt med uppdragsgivaren för att säkerställa att insatserna utförs enligt överenskommelse och att uppdragsgivaren är nöjd.

ÖREBRO OMSORG ERFARENHET

0 +
Antal år i branschen
0 +
Antal genomförda utbildningar
0 +
Antal medarbetare

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress

Olaigatan 2, 703 61 Örebro

Telefontider

019 - 31 00 20
Alla dagar 07:00 - 22:00

E-post

info@orebroomsorg.se